Quản lý tiền và rủi ro trong giao dịch hàng hóa

Nguyên tắc quản lý: Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất Quản...

12:47 04/10/2020
Xây dựng hệ thống giao dịch hàng hóa hoàn chỉnh

Không phải tất cả các nhà giao dịch đều có hệ thống giao dịch hoặc...

23:31 03/10/2020
Tìm hiểu về giao dịch hàng hóa tại Việt Nam

Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh ở Việt Nam mới đang ở giai...

23:13 03/10/2020
Hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hóa, ví dụ nông sản (ngô, gạo, đậu tương…) sau khi người nông dân...

22:42 03/10/2020