giao-dich

Ký quỹ – Thời gian giao dịch

STT

Mã giao dịch

Tên hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

Mức ký quỹ ban đầu tổ chức (VND)

Mức ký quỹ ban đầu cá nhân (VND)

1
ZCE
Ngô
Nông Sản
CBOT
21.710.700
26.052.840
2
XC
Ngô Mini
Nông Sản
CBOT
4.342.140
5.210.568
3
ZSE
Đậu Tương
Nông Sản
CBOT
48.529.800
58.235.760
4
XB
Đậu Tương Mini
Nông Sản
CBOT
9.705.960
11.647.152
5
ZLE
Dầu Đậu Tương
Nông Sản
CBOT
21.710.700
26.052.840
6
ZME
Khô Đậu Tương
Nông Sản
CBOT
37.035.900
44.443.080
7
ZWA
Lúa Mì
Nông Sản
CBOT
35.131.860
42.158.232
8
XW
Lúa Mì Mini
Nông Sản
CBOT
7.035.660
8.442.792
9
LRC
Cà Phê Robusta
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE EU
22.221.540
26.665.848
10
KCE
Cà Phê Arabica
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE EU
103.445.100
124.134.120
11
CCE
Cacao
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE US
82.756.080
99.307.296
12
SBE
Đường
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE US
24.311.340
29.173.608
13
CTE
Bông Sợi
Nguyên Liệu Công Nghiệp
ICE US
67.686.300
81.223.560
14
TRU
Cao Su RSS3
Nguyên Liệu Công Nghiệp
TOCOM
22.813.500
27.376.200
15
ZFT
Cao Su TSR20
Nguyên Liệu Công Nghiệp
SGX
17.879.400
21.455.280
16
PLE
Bạch Kim
Kim Loại
NYMEX
84.288.600
101.146.320
17
SIE
Bạc
Kim Loại
COMEX
357.588.000
429.105.600
18
CPE
Đồng
Kim Loại
COMEX
107.276.400
128.731.680
19
FEF
Quặng Sắt
Kim Loại
SGX
27.585.360
33.102.432
20
QO
Dầu Thô Brent
Năng Lượng
ICE EU
107.276.400
128.731.680
21
CLE
Dầu Thô WTI
Năng Lượng
NYMEX
121.324.500
145.589.400
22
NGE
Khí Tự Nhiên
Năng Lượng
NYMEX
80.457.300
96.548.760
23
QP
Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh
Năng Lượng
ICE EU
81.757.620
98.109.144
24
RBE
Xăng Pha Chế RBOB
Năng Lượng
NYMEX
114.939.000
137.926.800
25
NQM
Dầu Thô WTI Mini
Năng Lượng
NYMEX
60.673.860
72.808.632

STT

Tên hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở giao dịch
nước ngoài
liên thông

Thời gian giao dịch

1 Ngô Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

2

Ngô Mini

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

3

Đậu Tương

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

 

4

Đậu Tương Mini

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

5

Dầu Đậu Tương

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

6

Khô Đậu Tương

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

7

Lúa Mì

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

8

Lúa Mì Mini

Nông Sản

CBOT

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 07:00 - 19:45

• Phiên 2: 20:30 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông 

• Phiên 1: 08:00 - 20:45

• Phiên 2: 21:30 - 02:20

(ngày hôm sau)

9

Cà Phê Robusta

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE EU

Thứ 2 – Thứ 6
 
Mùa hè
 
15:00 – 23:30
 
Mùa đông
 
16:00 - 0:30
 
(ngày hôm sau)

10

Cà Phê Arabica

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE EU

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

15:15 - 00:30

(ngày hôm sau)

Mùa đông

15:15 - 00:30
(ngày hôm sau)

11

Cacao

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE US

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

15:45 – 00:30

(ngày hôm sau)

Mùa đông

16:45 – 00:30

(ngày hôm sau)

12

Đường

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE US

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

14:30 - 00:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

15:30 – 00:00

(ngày hôm sau)

13

Bông

Nguyên Liệu Công Nghiệp

ICE US

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

08:00 - 01:20

(ngày hôm sau)

Mùa đông

09:00 - 02:20

(ngày hôm sau)

14

Cao Su RSS3

Nguyên Liệu Công Nghiệp

TOCOM

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 06:45 – 13:10

• Phiên 2: 14:30 – 16:55

Mùa đông

• Phiên 1: 07:00 – 13:15

• Phiên 2: 14:30 – 17:00

15

Cao Su TSR20

Nguyên Liệu Công Nghiệp

SGX

Thứ 2 - Thứ 6

06:55 – 17:00

16

Bạch Kim

Kim Loại

NYMEX

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

17

Bạc

Kim Loại

COMEX

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

18

Đồng

Kim Loại

COMEX

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

19

Quặng Sắt

Kim Loại

SGX

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

• Phiên 1: 06:25 - 19:00

• Phiên 2: 19:15 - 03:45

(ngày hôm sau)

Mùa đông

• Phiên 1: 06:10 - 19:00

• Phiên 2: 19:15 - 04:15

(ngày hôm sau)

20

Dầu Thô Brent

Năng Lượng

ICE EU

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

07:00 – 05:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

08:00 – 06:00

(ngày hôm sau)

21

Dầu Thô WTI

Năng Lượng

NYMEX

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau)

 

Mùa đông

 

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

22

Khí Tự Nhiên

Năng Lượng

NYMEX

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

07:00 – 05:00

(ngày hôm sau) 

Mùa đông 

08:00 – 06:00

(ngày hôm sau)

23

Dầu Ít Lưu Huỳnh

Năng Lượng

ICE EU

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

07:00 – 05:00

(ngày hôm sau)

Mùa đông

08:00 – 06:00

(ngày hôm sau)

24

Xăng Pha Chế RBOB

Năng Lượng

NYMEX

Thứ 2 – Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau) 

Mùa đông

 06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

25

Dầu Thô WTI Mini

Năng Lượng

NYMEX

Thứ 2 - Thứ 6

Mùa hè

05:00 - 04:00

(ngày hôm sau) 

Mùa đông 

06:00 - 05:00

(ngày hôm sau)

STT

Mã giao dịch

Tên hàng hóa

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

Các kỳ hạn hợp đồng

1
ZCE
Ngô
CBOT
3, 5, 7, 9, 12
2
XC
Ngô Mini
CBOT
3, 5, 7, 9, 12
3
ZSE
Đậu Tương
CBOT
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11
4
XB
Đậu Tương Mini
CBOT
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11
5
ZLE
Dầu Đậu Tương
CBOT
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
6
ZME
Khô Đậu Tương
CBOT
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
7
ZWA
Lúa Mì
CBOT
1, 3, 5, 7, 9, 12
8
XW
Lúa Mì Mini
CBOT
1, 3, 5, 7, 9, 12
9
LRC
Cà Phê Robusta
ICE EU
1, 3, 5, 7, 9, 11
10
KCE
Cà Phê Arabica
ICE EU
1, 3, 5, 7, 9, 12
11
CCE
Cacao
ICE US
3, 5, 7, 9, 12
12
SBE
Đường
ICE US
3, 5, 7, 10
13
CTE
Bông Sợi
ICE US
3, 5, 7, 10, 12
14
TRU
Cao Su RSS3
TOCOM
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
15
ZFT
Cao Su TSR20
SGX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
16
PLE
Bạch Kim
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
17
SIE
Bạc
COMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
18
CPE
Đồng
COMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
19
FEF
Quặng Sắt
SGX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
20
QO
Dầu Thô Brent
ICE EU
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
21
CLE
Dầu Thô WTI
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
22
NGE
Khí Tự Nhiên
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
23
QP
Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh
ICE EU
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
24
RBE
Xăng Pha Chế RBOB
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
25
NQM
Dầu Thô WTI Mini
NYMEX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12