Xây dựng hệ thống giao dịch

  Bài viết nổi bật
  Tâm lý Sợ tham gia FOJI – Fear Of Joining In trong giao dịch

  Tâm lý giao dịch không phải là mới đối với các nhà giao dịch. Chúng...

  01:39 05/12/2020
  Tâm lý giao dịch là gì ? Làm thế nào để kiểm soát tâm lý khi giao dịch

  Tâm lý giao dịch đề cập đến các khía cạnh cảm xúc của giao dịch....

  00:41 05/12/2020
  Trading Strategy: Xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả

  Đối với bất kỳ trader nào khi tham gia thị trường cần phải có một...

  17:27 30/11/2020
  Quản lý tiền và rủi ro trong giao dịch hàng hóa

  Nguyên tắc quản lý: Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất Quản...

  12:47 04/10/2020
  Xây dựng hệ thống giao dịch hàng hóa hoàn chỉnh

  Không phải tất cả các nhà giao dịch đều có hệ thống giao dịch hoặc...

  23:31 03/10/2020
  Hàng hóa phái sinh là gì?

  Hàng hóa, ví dụ nông sản (ngô, gạo, đậu tương…) sau khi người nông dân...

  22:42 03/10/2020
  Tâm lý giao dịch quan trọng như thế nào

  Nhiều nhà giao dịch đã biết rằng thành công trong giao dịch được quyết định...

  00:27 03/10/2020
  Tâm lý FOMO – Fear Of Missing Out trong giao dịch

  FOMO (Fear Of Missing Out) Giao dịch dựa trên cảm xúc như FOMO là rất...

  15:23 01/10/2020